Günün Ayeti

O Rahmân ve Rahim (Fatiha 3)

Günün Hadisi

O Rahmân ve Rahim (Fatiha 3)

Günün Sözü

O Rahmân ve Rahim (Fatiha 3)

Son Yazılanlar

Kaynukaoğullari Medine (Yesrib)de yaşamış bir 

BEDİR GAZVESİ

26 Aralık 2016

BEDİR GAZVESİ İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra müslümanlarla müşrikler arasında meydana gelen ilk savaş. Bu savaşa, yapıldığı

MEDİNE DÖNEMİ

26 Aralık 2016

MEDİNE DÖNEMİ İnsanlığın, cehaletin, şirkin ve putperestliğin karanlığından ilâhi gerçeklerin aydınlığına kavuşup, ebedî kurtuluşa erebilmesi için

HİCRET

26 Aralık 2016

HİCRET Bir yerden başka bir yere göç etmek. Hz. Peygamber (s.a.s) ve ashabının İslâm devletini kurmak üzere Mekke’den […]

HAZRET-İ ÖMERİN MÜSLÜMAN OLUŞU: Kureyş Müşrikleri Habeş ülkesine hicret eden müslümanları, kendilerine teslim etmemesi üzerine işkencelerini artırmaya başladılar.Kureyş […]

HABEŞİSTAN’A HİCRET Kur’an, bir yandan müminleri hicrete hazırlarken, diğer yandan da hristiyanlık ve Hz. İsa hakkında gerekli bilgilerle […]

MEKKE DÖNEMİ

25 Aralık 2016

MEKKE DÖNEMİ: Mekke Cahiliye ortamında Hz. İbrahim’in soyundan gelen ve onun Hanif dinini takip eden bir aileden doğan […]

MİRAÇ

25 Aralık 2016

MİRAC: Arapça’da miraç; merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam’da Hz. Peygamber (s.a.s)’ in göğe yükselerek Allah’ın […]

Our Clients