Günün Ayeti

Biz Kur'an'dan, mü'minler için sifa ve rahmet olacak seyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararini artirir. (Isrâ 82)

Günün Hadisi

Biz Kur'an'dan, mü'minler için sifa ve rahmet olacak seyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararini artirir. (Isrâ 82)

Günün Sözü

Biz Kur'an'dan, mü'minler için sifa ve rahmet olacak seyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an, ancak zararini artirir. (Isrâ 82)

Son Yazılanlar

İman Kuvveti

29 Aralık 2016

İMAN KUVVETİ Bir harpte daha henüz iman etmemiş olan Ebû Süfyan’ın kumandasındaki ordu ile İslâm askeri savaşırken eshabtan […]

Hakimin dört suçu

29 Aralık 2016

Hakimin dört suçu Hazreti Ömer Radıyallahü Anh, hilafeti zamanında Hımıs ileri gelenlerine bir mektup yazıp çevredeki fakirlerin kendisine […]

Hikayeler

29 Aralık 2016

-Hakimin Dört Suçu -İmân Kuvveti -İmânın Kemâli -Şehid Anası -Peygamber Sevgisi -Cihad -Evlenilecek Hanım -Münafık ve Babası -Allah’ın […]

VEDA HUTBESİ

29 Aralık 2016

VEDA HUTBESİ:   Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on dört bini bulan

TEBÜK SEFERİ

29 Aralık 2016

TEBÜK SEFERİ Hz. Peygamber’in Hicretin dokuzuncu yılında, Şam’da toplanan kırkbin kişilik Bizans 

HUNEYN SAVAŞI

29 Aralık 2016

HUNEYN SAVAŞI (Şevval, 8. H/630 M.) Mekke’nin fethinden sonra Müslümanlarla Havazin Müşrikleri 

MEKKENİN FETHİ

29 Aralık 2016

MEKKENİN FETHİ: Hudeybiye andlaşmasına göre Huzaa kabilesi, 

MUTE SAVAŞI

29 Aralık 2016

MUTE SAVAŞI İslâm devletinin Medine’de kurulmasından sonra Müslümanlarla Rumlar

Our Clients